סיפור אישי של אישה שהיתה בולמית. על ההרגשה ועל הדרך בה החלימה מהבולמיה