Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

שוקולד נחשב לאחד האויבים המרים של דיאטה להרזיה.

שוקולד גם נחשב כמאכל המעלה את רמת האנרגיה הזמינה מיידית.

מכאן ניתן להסיק כי לפני פעילות ספורטיבית כדאי לאכול שוקולד. להשתמש באנרגיה שהשוקולד נותן לנו כדי להגיע לתוצאות טובות יותר.

הסרטון מעלה טיעונים מדעיים וממליץ (בחיוך) על אכילת שוקולד כחלק מדיאטה להרזיה…

לא תאמינו עד שתראו עד סוף הסרטון…