Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

קטע מהרצאה על הקשר בין הגוף לנפש בכל הקשור להרזיה.

איך אפשר לגייס את הנפש לטובת הרזיה גופנית, איך פועלת השפעת הפסיכולוגיה על תהליך ההרזיה.

ההרצאה מציעה שעל ידי אימון , טיפול ושינויי גישה והתייחסות לאכול נוכל לרזות מבלי שנצטרך תוכנית דיאטה.

דר יוסי שלו, דוקטור למדעי ההתנהגות בהרצאה המקשרת בין דפוסי חשיבה שיגרמו להרזיה ללא דיאטה.